Támogatás

Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából
Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv
megjelentetése szakmai program megvalósítását
2023. évben a
támogatta.

Támogatás

A Tinta Könyvkiadó működését  2022. évben
a Magyar Kultúráért Alapítvány
támogatta

Támogatás

A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását
2021. évben atámogatta.

Havi sikerlista
Hírlevél
Fizetési megoldás
Termékajánló
Tanúsítvány
SSL Certificate
Szállítási költség

Magyarország területére: 1200 Ft.

15.000 Ft feletti rendelés

esetén ingyenes.

A TINTA Könyvkiadó kiadványairól megjelent ismertetések

Két sajátos(an nagy) tájszótárról
Magyar Nyelv 114. évf. 1. szám, 2020. tavasz, 108-115, Ferenczi Gábor és Pál Helén
Kiss Gábor: Nagy magyar tájszótár

Régi szavaink emlékezete
Tanító, 2014 (52. évfolyam) 4. szám, 18-20, D. Kenedli Eszter
Kiss Gábor: Régi szavak szótára

 

Mihályi nyelvbe rejtett kincsei
Honismeret, LI. évf. (2023) 5. szám, 69-72., Török Sára
Kiss Jenő: Mihályi tájszó- és névtár

 

Ein Opus magnum der historischen Phraseologie
Finnisch-ugrische Forschungen, 68 (2023): 254-256.
Forgács Tamás: Történeti frazeológia

 

Nyelvünk sokszínű világa szócikkekbe rendezve
TINTA blog, 2023-10-13, Balázsi József Attila
Kiss Gábor - Kohári Anna: Nyelvészeti kisszótár

 

Daniss Győző: Körkép a magyar nyelvről. Tizennyolc beszélgetés a magyar nyelvről
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, LXV. évf. (2021) 2. szám, 152-165., Simoncsics Péter
Daniss Győző: Körkép a magyar nyelvről

Kiss Jenő: Mihályi tájszó- és névtár
Magyar Nyelv, 119. évf. 2. szám, 145-152., Hegedűs Attila
Kiss Jenő: Mihályi tájszó- és névtár

Kunoss Endre: Gyalulat
Magyar Nyelv, 119. évf. 2. szám, 228-231., A. Jászó Anna
Kunoss Endre: Gyalulat

Burget Lajos: Retró szótár. Korfestõ szavak a második világháborútól
a rendszerváltásig. Tinta Kiadó. 2008
THL2 (1-2). pp. 150-151.
Burget Lajos: Retró szótár

 

Adamikné Jászó Anna: 33 retorikai elemzés
Magyar Nyelvőr, 147. évfolyam 3. szám (2023. július–szeptember), 397-399. o., Tuba Márta
Adamikné Jászó Anna: 33 retorikai elemzés

 

Szószedetbe rendez egy kort – A Retró szótárról
Irodalmi Jelen
, 2011. március. 06.
Burget Lajos: Retró szótár

 

Anya – nyelv – játék. Játékos anyanyelvi fejlesztő gyakorlatok óvodásoknak és kisiskolásoknak
Anyanyelv-pedagógia
, XVI. évfolyam 2023. 1. szám
Kajdi Alexandra: Anya – nyelv – játék

 

Finding Female Identity Through Shakespeare) - Review
Katedra, 2015/8, 29. o.
Andrea Puskás: Female Identity in Feminist Adaptations of Shakespeare

 

Nyelvtanórán is játékosan!
Katedra, 2017-09-01, Szerdi Ilona

Szőcsné Antal Irén: Anya-nyelv-búvár

Balázsi József Attila – Kiss Gábor: Jókai-enciklopédia
Magyar Nyelv 119. évf. 2023/1. szám, 113-119. oldal, T. Somogyi Magda 

 

Könyv a regionális nyelvhasználat néhány kérdéséről

Honismeret XLIX. évf. 2021/4. szám, 144-145. oldal, Csurman-Puskás Anikó

Parapatics Andrea: A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés

 

Parapatics Andrea, A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés. Tények, problémák, javaslatok
Magyar Nyelv 119. évf. 2023/1. szám, 107-111. oldal, Sinkovics Balázs 

Parapatics Andrea: A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés

Pénznevek könyve
Ezredvég (133-135.), 2019-09-10, Kicsi Sándor András

Maticsák Sándor: A mókusbőrtől az euróig

 

A közmondásferdítések ma

Ethnographia, 130. évfolyam (2019) 1. szám, 149-151.

 

Elferdített közmondások

TINTA blog, 2018.06.12.

Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina ‒ T. Litovkina Anna ‒ Barta Péter ‒ Vargha Katalin: A közmondásferdítések ma: öt nyelv antiproverbiumainak nyelvészeti vizsgálata

 

Öleléshormon

Magyar Nemzet, 2020.02.22., Blankó Miklós

Minya Károly: Új szavak III.

 

Aranyat a sárból

Magyar Nemzet, 2021.05.28., OZSDA

Pázmány Péter példabeszédei

 

Guggolni a barázdában

Magyar Nemzet, 2021.01.08., Szerényi Gábor

Szentes Tamás: Ne vedd komolyan! Vagy mégis? 

Az ember tragédiája

TINTA blog, 2023-04-24

Az ember tragédiája - Zichy Mihály 20 rajzával illusztrált díszkiadás

Etimológiai szótár

Finnugor Világ (28-30.oldal), 2007-06-28, Widmer Anna

A szecsuani kutya megugatja a napot

Magyar Tudomány 184 (2023), 4, 547–549.

A több ezer éves kínai kultúra közmondásai, szólásai és jelképei tükrében I Balázsi József Attila

 

Hasznos olvasmány a magyar nyelv alaktanáról

Anyanyelv-pedagógia XV. évfolyam 2022. 3. szám

A magyar nyelv alaktana I M. Korchmáros Valéria

 

A Magyar szókincstár, az örökifjú magyar nyelv kincsesbányája

TINTA blog, 2013-11-13, Lázár Zsanett

Egy kis konverzációelmélettan

Élet és Tudomány (1135. oldal), 2004-01-01, Dr. Buda Béla

Nem csupán szótárként forgathatjuk ezt a csodálatos kötetet, hanem érdekfeszítő olvasmányként is

TINTA blog, 2023-04-21, Magyar László András

Könyvismertető I Bodnár Ildikó I Könyvszemle, 135. oldal

Az ige vonzásában I M. Pintér Tibor - P. Márkus Katalin

 

Albertfalva 200 éves | Szöllősy Marianne Városunk, 2021/4.szám,  18. oldal

Albertfalva 200 éves I Dr. Máté Róbert

»A nyelvészethez és a szófejtéshez mindenki ért…« | Zaicz Gábor az Etimológiai szótár új kiadásáról

olvassbele.com 2021.09.25.

Könyvismertető I Farkas Judit I Ethnographia, 2021/2.szám, 383. oldal

Gyümölcsnevek szótára I Pelczéder Katalin

Az írás megmarad - nyelvészek beszéltek a magyar nyelvről I K.S.A. I Könyvhét, 2021/3.szám

Körkép a magyar nyelvről I Daniss Győző

A nagy mesélő enciklopédiája I Galambos Kristóf I Könyvhét, 2021/2.szám, 7. oldal

Jókai-enciklopédia I Balázsi József Attila, Kiss Gábor

 

Fordítástudomány I Eszenyi Réka I Fordítástudomány https://ojs3.mtak.hu/, 2021.01.01        

Angol–magyar nagy kollokációszótárAngol–magyar nagy szlengszótár I Nagy György