Támogatás

Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából
Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv
megjelentetése szakmai program megvalósítását
2023. évben a
támogatta.

Támogatás

A Tinta Könyvkiadó működését  2022. évben
a Magyar Kultúráért Alapítvány
támogatta

Támogatás

A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását
2021. évben atámogatta.

Havi sikerlista
Hírlevél
Fizetési megoldás
Termékajánló
Tanúsítvány
SSL Certificate
Szállítási költség

Magyarország területére: 1200 Ft.

15.000 Ft feletti rendelés

esetén ingyenes.

R Ó L U N K

A Tinta Könyvkiadóról

 

A TINTA Könyvkiadó profilja

A TINTA Könyvkiadó magyar tulajdonú nyelvészeti szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén. Jelenleg 680 kiadványa van. Évente 40-45 könyvet jelentet meg. Székhelye Budapest.

 

A TINTA Könyvkiadó célja

A legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, vizsgálata és különböző típusú, korszerű, egynyelvű magyar szótárak kiadása. A kiadó örömmel jelentet meg színvonalas nyelvészeti szakmunkákat.

 

A TINTA Könyvkiadó munkatársai

Kiss Gábor igazgató, főszerkesztő, Kissné Temesi Viola ügyvezető igazgató, Kiss Gyula területi képviselő, Szabó Mihály szerkesztő, Kiss Bernadett szerkesztő, Heiszer Erika tördelőszerkesztő, Nándori Beáta kiadói asszisztens. A 7 fő állandó munkatárs mellett a kiadó további külső munkatársakat foglalkoztat folyamatosan, köztük Kiss Márton rendszergazdát.

 

 A TINTA Könyvkiadó elérhetősége

Szerkesztőségi iroda és könyvesbolt: 1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.

E-mail: info kuka tintakiado ponty hu, telefon: (1) 371 05 01, fax: (1) 371 05 02, honlap: www.tintakiado.hu, www.tinta.hu

 

A TINTA Könyvkiadó díjai, kitüntetései

A TINTA Könyvkiadó munkájának magas színvonalát számos kitüntetés, díj bizonyítja: Könyvtárosok Fitz József díja, MTA Kiváló magyar szótár díj, Pro Cultura díj, Budai Díj. A TINTA Könyvkiadó szótári, nyelvészeti műhely is. A szótárak a hagyományos szerkesztői munka mellett számítógépes támogatással készülnek. A kézikönyvekről, szótárakról neves folyóiratokban (Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Modern Nyelvoktatás, THL2) jelennek meg elismerő recenziók.

 

A TINTA Könyvkiadó indulása

A TINTA Könyvkiadó 1992-ben alakult. 1992–1997 között elsősorban nyelvészeti szakmunkák és szótárak kiadványszerkesztésével foglalkozott más kiadók megrendelésére. (Akadémiai Kiadó: Képes diákszótár, A pszichoanalízis szótára; Unikornis Kiadó: Jókai-szótár; Aula Kiadó: Kétnyelvű közgazdasági szótárak, 12 kötet; Auktor Kiadó: Nyelvművelő kéziszótár.)

 

A TINTA Könyvkiadó első kiadványa, a Magyar szókincstár

A kiadó életében nagy fordulatot hozott a négy évig tartó önálló fejlesztés eredményeképpen 1998-ban megjelentetett Magyar szókincstár, Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. A belső tartalomban gazdag, kivitelezésében mintaszerű Magyar szókincstárat mind a nagyközönség, mind a szakma elismeréssel fogadta. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Fitz József díjjal jutalmazta, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Országos Egyesülete Szép Magyar Könyv ’98 díjat adományozott a Magyar Szókincstárnak. Budapest XI. Kerületi Önkormányzata a főszerkesztőnek a Pro Cultura díjat ítélte oda.

 

A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 1–32.

A nagyszabású vállalkozásnak eddig 32 kötete látott napvilágot, évente 1-2 kötet megjelenése várható.

A sorozatban szólás- és közmondásszótár, etimológiai szótár, kiejtési szótár, helyesírási szótár, idegen szavak szótára, antonimaszótár, régi szavak szótára, tájszótár és versantológia is megtalálható.

A sorozat első kötete a Magyar szókincstár. A magyar nyelv kézikönyvei sorozat további kiemelkedő darabja a Grétsy László szerkesztésében, államiságunk millenniumának a tiszteletére 2000 júniusában megjelent A mi nyelvünk, melyben 255 írónak és költőnek mintegy ötszáz verse van. 

A 13-14. kötet Eőry Vilma főszerkesztésében 2007 nyarán megjelent Értelmező szótár+ kétkötetes, 2000 oldalas, 5 éves fejlesztőmunkával készült, nagyszabású kiadvány. Sajtóbemutatóján Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke meleg szavakkal méltatta az új magyar értelmező szótárt. A címben szereplő + jel azt jelzi, hogy a szavak értelmezése mellett a magyar szótárirodalomban először bemutatják az egyes szavak és jelentések közötti kapcsolati hálót, a szinonimák, az ellentétek, az eredet, a tájnyelvi megfelelők feltüntetésével. Ez az első értelmező szótár, amely a címszavakat fogalomköri elrendezésben közli.

 

Kiváló Magyar Szótár díj

Komoly elismerés volt a TINTA Könyvkiadó számára, hogy az MTA Szótári Munkabizottsága a Magyar nyelv kézikönyvei sorozat több tagját Kiváló Magyar Szótár díjjal jutalmazta.

A díjazott szótárak: Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára, Litovkina Anna: Magyar közmondástár, Eőry Vilma főszerkesztő: Értelmező szótár+.

 

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 1–217.

A kiadó 1999-ben indította el a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozatot, melynek ma 217 tagja van. A sorozat köteteinek szerzői neves magyar nyelvészek: Adamik Béla, Adamikné Jászó Anna, Alberti Gábor, Balogh Péter, Bánréti Zoltán, Bencédy József, Cseresnyési László, Forgács Tamás, Géró Györgyi, Havas Ferenc, Hegedűs Rita, Herman József, Hoffman István, Honti László, Varga Márta, Kálmán László, Kemény Gábor, Kicsi Sándor András, Kiefer Ferenc, Kiss Lajos, Klaudy Kinga, Ladányi Mária, Litovkina Anna, Nádor Orsolya, Oszetszky Éva, Őrsi Tibor, Papp Ferenc, Petőfi S. János, Simoncsics Péter, Székely Gábor , T. Somogyi Magda, Szathmári István, Szili Katalin, Szűcs Tibor, Tolcsvai Nagy Gábor, Várnai Judit Szilvia, Wacha Imre.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA), az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) és a Felsőoktatási Tankönyvpályázati Iroda támogatja a nyelvészeti szakkönyvek kiadását.

 

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 1–76.

A tanulóifjúság számára kifejlesztett 180-200 oldalas, kisméretű, praktikus kézikönyvek, kedvező árfekvésben. Kötetei között közmondás- és szólásszótárt, tájszótárt, idézetgyűjteményt is találunk. A sorozatban eddig 76 kötet látott napvilágot. A sorozat szerkesztői: Bárdosi Vilmos és Kiss Gábor.

 

Híd szótárak sorozat 1–53.

A nyelvtanulók, a nyelv iránt érdeklődők számára készült, 200-280 oldalas, kisméretű, hasznos kötetek. Társalgási zsebkönyveket, kétnyelvű alapszótárakat, kétnyelvű közmondás- és szólásgyűjteményeket tartalmaz. Sorozatszerkesztője Temesi Viola.

Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek 1–26.

A 2011-ben indult sorozat a tanulóifjúság számára írott helyesírási és a magyar nyelv ismeretét elmélyítő egyéb témákban (szólások és közmondások, hasonlatok, keresztnevek, szövegértés, hangjelölés, egybe- és különírás, nyelvjárási szavak, etimológia, szókincsbővítés) gyakorlatokat tartalmazó munkafüzeteket tartalmaz. Egyes munkafüzetek szorosan kapcsolódnak a kiadó A magyar nyelv kézikönyvei sorozatának bizonyos köteteihez (pl. Hasonlatszótár, Magyar szókincstár, Nagy magyar tájszótár).

 

Mesterművek sorozat 1–16.

2001-ben indult a Mesterművek sorozat, mely a korábban már kiadott, klasszikus értékekkel képviselő munkák újra kiadására vállalkozik.

 

A Modern Nyelvoktatás

A TINTA Könyvkiadó 2006-ban versenytárgyaláson nyerte meg a Modern Nyelvoktatás folyóirat kiadásának a jogát. A folyóirat gazdája a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, főszerkesztője Nádor Orsolya. A folyóiratnak évente 4 száma jelenik meg. 2019-től a Gondolat Kiadó jelenteti meg.

 

Egyéb kiadványok

A TINTA Könyvkiadó 1999-ben Frankfurti Könyvvásárra jelentette meg Csernicskó István és Orosz Ildikó A magyarok Kárpátalján című könyvét. Ezt a kiadványt a Frankfurt ’99 Kht. támogatta.

2001 karácsonyára jelent meg Az ember – Vallomások Sinkovits Imréről című könyv, amelyben több mint ötven neves személyiség vall a színészóriás emberi nagyságáról, igaz magyarságáról.

Grétsy László 70. születésnapjára a TINTA Könyvkiadó gondozásában készült az Éltető anyanyelvünk című könyv, amelyben 106 nyelvész fejti ki véleményét a mai magyar nyelvtudomány elméletéről és gyakorlatáról.

2004-ben látott napvilágot a háromszoros olimpiai bajnokról, Papp László ökölvívóról szóló könyv, fiának, ifj. Papp Lászlónak a tollából, Édesapám, Papp Laci címmel.

 

A TINTA Könyvkiadó online szótárárai

A TINTA Könyvkiadó a www.tintakiado.hu honlapján 10 elektronikus online szótárt üzemeltet. Ezek nagy népszerűségnek örvendenek, igen látogatottak.

 

A TINTA Könyvkiadó Arany Penna díja

A TINTA Könyvkiadó 2000-ben megalapította az Arany Penna díjat, melyet minden évben a legnívósabb kiadványa elkészítőjének ítél oda. Díjazottak: Bárdosi Vilmos, Eőry Vilma, Fercsik Erzsébet és Raátz Judit, Küllős Imola és Laza Dominika, Makkai Ádám, Parapatics Andrea, Rácz János, Szathmári István, Szőcsné Antal Irén, Tótfalusi István, Wacha Imre, Zaicz Gábor, Forgács Róbert, Horváth Ágnes, Nagy György, Balázsi József Attila, Adamikné Jászó Anna

 

A TINTA Könyvkiadó kapcsolata a szaksajtóval

A TINTA Könyvkiadó kiadványait a napilapokon és a hetilapokon kívül rendszeresen bemutatja a szaksajtó (Heti Válasz, Vasárnapi Hírek). Számos méltató ismertető jelenik meg a következő folyóiratokban: Édes Anyanyelvünk, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Nyelvtudományi Közlemények, Magyartanítás, Mentor.

A könyves szakújságok (Új Könyv Piac, Könyv Hét, Képes Extra) szívesen adnak hírt a TINTA Könyvkiadóban folyó munkálatokról. A kiadó újdonságairól rendszeresen beszámolnak az internetes hírportálok. Nyelvészeti rádióműsorok gyakori vendége Kiss Gábor főszerkesztő.

 

Nyelvészeti szakértői tevékenység

A TINTA Könyvkiadó munkatársai rendszeresen adnak nyelvi szakértői véleményt.

 

Egyéb, támogatói tevékenység

A TINTA Könyvkiadó rendszeresen támogatja könyvadományokkal a Simonyi Zsigmond országos helyesírási versenyt és a Kossuth Lajos szónokversenyt. Más nyelvi versenyek részére nagy kedvezményt ad könyveiből.

A TINTA Könyvkiadó szponzorálja a Kiss Ferenc Sakk Emlékversenyt, melyet minden évben, novemberben rendeznek meg, és amelyen a Fekete Paripa Díjért mérkőznek.

 

A TINTA Könyvkiadó értékesítési csatornái

A TINTA Könyvkiadó partneri kapcsolatban áll a legjelentősebb nagykereskedőkkel és számos kiskereskedővel. Könyvei kedvezménnyel megvásárolhatók a webáruházában, a www.tinta.hu honlapon. A TINTA Könyvkiadó munkatársai a Budapesti Könyvfesztiválon és az Ünnepi Könyvhéten kívül a legjelentősebb hazai nyelvészeti rendezvényeken, konferenciákon is értékesítik a TINTA Könyvkiadó kiadványait.

A TINTA Könyvkiadót az Amerikai Egyesült Államokban Nagy György (George L. Nagy) kirendeltségvezető képviseli.

 

A Szótármúzeum

A TINTA Könyvkiadó által fenntartott és működtetett Szótármúzeumban Kiss Gábor 950 darabból álló szótárgyűjteménye került elhelyezésre. Ezt a gyűjteményt – vándorkiállítás formájában – az országnak már több pontján bemutatták. A jövőben örömmel mennek el újabb helyszínekre. A Szótármúzeum gyűjtőkörébe tartoznak a tintásüvegek és az ezeket ábrázoló aprónyomatok, valamint a könyvkiadáshoz kapcsolódó egyéb relikviák.

 

Anya-nyelv-csavar blog

A TINTA Könyvkiadó működteti az Anya-Nyelv-Csavar ismeretterjesztő blogot, amelyre hetente rendszeresen 2-3 nyelvészeti, nyelvművelést érintő írás kerül ki.

 

A jövő

A kiadó elkötelezett a tudományos igényességgel megírt nyelvészeti kézikönyvek, szakkönyvek és egynyelvű szótárak kiadása mellett. Várja a gondos szerzők, szerkesztők jelentkezését.

A jövőben vállalja kiadványok, könyvek, szakkönyvek színvonalas nyomtatási előkészítését, nyelvi lektorálását, szerkesztését külső megrendelők részére.

A kiadó munkatársai a jövőben is vállalják a nyelvészeti lexikográfiai szakértői munkát.

A TINTA Könyvkiadó eltökélt szándéka, hogy még szélesebb körben ismertesse meg a legfrissebb eredményeket a nyelvészeti kutatásokban.

Kiss Gábor

igazgató, főszerkesztő