-20%
A magyar nyelvtudomány történetéből
-20%
A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005)
-20%
A magyar vers kettős nyelvi tükörben
-20%
A marrizmus-szindróma
-20%
A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban
-20%
A mondattani elv és a kisnyelvtanok
-20%
A művészet a lelkiismeret fényénél
-20%
A nyelv - rendszer, használat, alkalmazás
-20%
A nyelv interpretációja
-20%
A nyelv interpretációja II.
-20%
  A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben
-20%
A nyelvtipológia klasszikusai