-20%
A nyelv interpretációja II.
-20%
  A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben
-20%
A nyelvtipológia klasszikusai
-20%
A nyelvtől a stílusig
-20%
A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig
-20%
A sokszínű alkalmazott nyelvészet
-20%
A színek és a színnevek világa
-20%
A szinonimitásról
A szótól a szövegig
-20%
A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme
-20%
  A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában (2 kötet)
-20%
A vízjel nem tűnik el olyan könnyen