Kínálatunk
Támogatás

Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából
Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv
megjelentetése szakmai program megvalósítását
2023. évben a
támogatta.

Támogatás

A Tinta Könyvkiadó működését  2022. évben
a Magyar Kultúráért Alapítvány
támogatta

Támogatás

A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását
2021. évben atámogatta.

Havi sikerlista
Hírlevél
Fizetési megoldás
Termékajánló
Tanúsítvány
SSL Certificate
Szállítási költség

Magyarország területére: 1200 Ft.

15.000 Ft feletti rendelés

esetén ingyenes.

Szűrés
Megjelenés dátuma
Termék részletek


Érettségi tételek magyar nyelvből

-20%
Érettségi tételek magyar nyelvből
 • Érettségi tételek magyar nyelvből
 • Érettségi tételek magyar nyelvből
 • Érettségi tételek magyar nyelvből
 • Érettségi tételek magyar nyelvből
 • Érettségi tételek magyar nyelvből
 • Érettségi tételek magyar nyelvből
 • Érettségi tételek magyar nyelvből
7 990 Ft 
6 392 Ft
A vásárlás után járó pontok: 64 Ft
Megjelenés dátuma 
:
2 023

 

Ide kattintva elolvashatja a könyv előszavát

 

Ide kattintva elolvashat egy részletet a könyvből

 

Az Érettségi tételek magyar nyelvből a 2020-as Nemzeti alaptantervre épülő, 2024-től érvényes érettségi követelményrendszerhez kapcsolódva, az elmúlt húsz év közép- és emelt szintű szóbeli tételsorának figyelembevételével készült.
A tételek kidolgozásához a szerzők felhasználták a középiskolai oktatás legnépszerűbb és szakmailag a legmegalapozottabb ismereteket adó korábbi tankönyvcsaládjait, áttekintették az úgynevezett „új generációs” tankönyvek rendszerét, figyelembe vették az azokban megjelenített tudnivalókat is.
A kötet felépítése követi a közép- és emelt szintű követelmények nagy témaköreit, ismeretköreit, illetőleg megadott tételeit. Az érettségi felkészítő könyv 8 nagy témakörbe csoportosítva adja közre a 96 részletesen kidolgozott érettségi tételt magyar nyelvből: 1. Kommunikáció 2. A magyar nyelv története 3. Ember és nyelvhasználat 4. A nyelvi rendszer 5. A szöveg 6. A retorika alapjai 7. Stílus és jelentés 8. Digitális kommunikáció.
Az egyes tételek félkövér betűtípussal kiemelt részei megadják a legfontosabb, legalapvetőbb ismereteket. Ezzel elsősorban a középszintű érettségi vizsgákra készülőknek segít. Az emelt szintű tételeket és azokat az ismereteket, amelyek a tananyag mélyítését szolgálják, szürke sáv jelöli a szöveg bal oldalán. A kötet a különböző szintű érettségihez szükséges tananyag összegzésén, rendszerezésén túl a magyar nyelvi ismeretek bővítésének lehetőségét is megalapozza, önállóan is használható magyar nyelvtankönyvként.

 

 • Alcím
  96 kidolgozott tétel 8 témakörben
  Szerző
  P. Lakatos Ilona – Minya Károly – Pethő József – Sebestyén Zsolt
  Sorozatszám
  230
  Oldalszám
  464
  Kötés típusa
  puhafedeles
  Formátum
  B/5
  Gyártó 
  TINTA Könyvkiadó
  ISBN
  9789634093831
  Tömeg
  750 g/db
 •  

  Előszó  /  9

  Kommunikáció (Minya Károly)  /  11

  A nyelv mint kommunikáció  /  13

  A kommunikáció fogalma  /  13

  A kommunikáció tényezői, folyamata és funkciói  /  15

  A kommunikáció univerzális és interdiszciplináris jellege  /  18

  A különféle társadalmak és kultúrák jelrendszereinek eltérései  /  20

  Nem nyelvi kommunikációs normák kultúránkénti eltérései példák alapján  /  23

  Pragmatika  /  25

  A sikeres nyelvhasználat gyakorlata  /  25

  Nyelvi és vizuális kommunikáció  /  28

  A nem nyelvi jelek  /  28

  A vizuális és a nyelvi jel, a vizuális és a nyelvi kommunikáció  /  33

  A kommunikáció működése  /  36

  A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs folyamattal  /  36

  A kommunikáció fajtái különböző szempontok szerint  /  38

  Példák a különböző közlésmódok kommunikációs funkcióira  /  40

  Személyközi kommunikáció  /  42

  Kommunikációs zavar, elvárás, megfelelés  /  42

  Az írott és az elektronikus tömegkommunikáció különbségei  /  44

  Tény és vélemény, tájékoztatás és véleményközlés a tömegkommunikációban; a főbb médiaműfajok  /  46

  A tömegkommunikáció nyelvi kifejezési formái  /  49

  A magyar nyelv története (Sebestyén Zsolt)  /  53

  A magyar nyelv eredete  /  55

  A főbb nyelvtípusok és jellemzőik; a nyelvrokonság bizonyítása  /  60

  A magyar nyelvtörténet korszakai  /  70

  A magyar nyelvtörténet forrásai  /  78

  A Halotti beszéd és könyörgés elemzése  /  88

  Az Ómagyar Mária-siralom elemzése  /  92

  A magyar szókészlet sajátosságai  /  96

  A nyelv diakrón és szinkrón változásai  /  101

  A nyelvújítás  /  107

  A szókincs jelentésváltozásának típusai  /  112

  Az életmód, a történelem és a szókincs néhány összefüggése, az anyagi és szellemi műveltség megjelenése a szókészletben  /  117

  Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kézikönyvek  /  121

  Ember és nyelvhasználat (P. Lakatos Ilona – Minya Károly – Pethő József)  /  123

  Ember és nyelv (Pethő József)  /  125

  Nyelv – gondolkodás – megismerés – kultúra  /  125

  Jelek és jelrendszerek (Pethő József)  /  128

  A jel és a nyelv mint jelrendszer  /  128

  Nyelv és társadalom (P. Lakatos Ilona)  /  131

  Nyelvi változatosság, nyelvi identitás, nyelvi tolerancia  /  131

  A nyelvközösség helyzete és nyelvhasználata közötti összefüggés  /  133

  A kétnyelvűség, kettősnyelvűség, kevertnyelvűség fogalma és kérdései  /  135

  Korlátozott és kidolgozott kód – nyelvi megkülönböztetés, nyelvi hátrány  /  143

  Nyelvünk helyzete a határon túl  /  147

  A Magyarországon élő nemzetiségek nyelvhasználata  /  156

  Nyelvváltozatok (P. Lakatos Ilona)  /  160

  Nyelvünk változatai I. A köznyelvi változatok, csoport- és rétegnyelvek  /  160

  Nyelvünk változatai II. Területi nyelvváltozatok (regiolektus): nyelvjárások (dialektus), regionális köznyelv(iség)  /  167

  Egynyelvű szótárak  /  174

  Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés (P. Lakatos Ilona – Minya Károly)  /  178

  Nyelvi tervezés (P. Lakatos Ilona)  /  178

  Nyelvpolitika (P. Lakatos Ilona)  /  182

  Nyelvművelés (P. Lakatos Ilona)  /  186

  A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése (Minya Károly)  /  189

  A nyelvművelés szerepe az új nyelvi fejlemények, jelenségek értelmezésében (Minya Károly)  /  191

  A nyelvi rendszer (P. Lakatos Ilona – Minya Károly – Pethő József)  /  193

  A nyelv mint jelrendszer (P. Lakatos Ilona)  /  195

  A nyelvi rendszer, a nyelvi szintek  /  195

  Jelnyelvek  /  198

  Hangtan (Minya Károly)  /  203

  A magyar hangállomány  /  203

  A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése  /  207

  Helyesírás (Minya Károly – Pethő József)  /  211

  A magyar helyesírás rendszere, a magyar helyesírás alapelvei (Minya Károly)  /  211

  Helyesírási szótár, internetes támogatás a helyesírásban (Minya Károly)  /  214

  A helyesírás stilisztikai változatai (Pethő József)  /  216

  Alaktan (P. Lakatos Ilona)  /  219

  A szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében  /  219

  A morfémák kapcsolódása; a morfémaszerkezetek  /  222

  A szóalkotás módjai  /  233

  Szófajtan (P. Lakatos Ilona)  /  244

  A szófaj fogalma, a szófajba sorolás szempontjai  /  244

  Az egyes szófajok fontosabb jellemzői és kategóriái  /  250

  A szófajváltás, a többszófajúság  /  271

  A mondat szintagmatikus szerkezete (P. Lakatos Ilona)  /  274

  A szintagma helye a szókapcsolatok között, a szintagma fogalma, fajtái  /  274

  Az egyszerű mondat részei  /  282

  Mondattan (P. Lakatos Ilona – Pethő József)  /  296

  A mondat fogalma, a rendszermondat és a szövegmondat (P. Lakatos Ilona)  /  296

  A mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai (P. Lakatos Ilona)  /  299

  A mondatvariánsok közötti különbségek értelmezése
  stilisztikai szempontból (Pethő József)  /  314

  A szöveg (Pethő József)  /  321

  A szöveg és a kommunikáció  /  323

  A szöveg fogalma, jellemzői  /  323

  A szöveg szóban és írásban  /  326

  A szóbeli és írott szövegek  /  326

  Szövegértelmezés  /  328

  Szövegértés, szövegfeldolgozás  /  328

  Az intertextualitás  /  330

  Az intertextualitás jelensége, típusai  /  330

  A szövegtípusok  /  335

  A szövegtípusok kommunikatív, szerkezeti, nyelvi jellemzői  /  335

  Szövegtípusok a médiában  /  340

  A retorika alapjai (Pethő József)  /  345

  A nyilvános beszéd  /  347

  A retorika jelentősége, alkalmazása  /  347

  A szónoki beszéd megszerkesztésének menete és a beszéd felépítése  /  351

  Érvelés, megvitatás, vita  /  355

  A vita és az érvelés  /  355

  Az érv és az érvek fajtái  /  357

  Retorikai eszközök alkalmazása a reklámnyelvben  /  362

  A manipuláció nyelvi eszközei  /  368

  A nyilvános beszéd nem verbális összetevői  /  373

  A nyilvános megszólalás szövegtípusai  /  376

  A jelenkori szónoki beszéd retorikai eszközei és esztétikai hatása  /  379

  Stílus és jelentés (Pethő József)  /  383

  Szóhasználat és stílus  /  385

  Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban és a szépirodalomban  /  385

  A szóhasználat nyelvtani, jelentésbeli és stiláris kötöttségei  /  388

  A stílusárnyalatok  /  390

  Alkalmi és állandó stílusérték, stílushatás  /  398

  A szójelentés  /  400

  A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező  /  400

  Stílusréteg, stílusváltozat  /  402

  A leggyakoribb stílusrétegek jellemzői  /  402

  A hivatalos stílus stilisztikai kötöttségei  /  406

  Stíluseszközök  /  409

  Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok stílusértéke (szólás, szóláshasználat, közmondás, szállóige, közhelyek, nyelvi panelek, sztereotípiák)  /  409

  A képszerűség eszközei és kifejezőértéke a szépirodalomban  /  413

  A szövegelrendezés stílushatása: az alakzatok  /  419

  Az evokáció  /  425

  A szöveg megjelenítésének képi világa  /  428

  Összetett képrendszerek  /  431

  A képszerűség eszközei hétköznapi szövegekben  /  434

  Mondatstilisztikai eszközök (a verbális
  és a nominális stílus, a körmondat)  /  439

  Digitális kommunikáció (Minya Károly – Pethő József)  /  445

  A digitális kommunikáció ismérvei (Pethő József)  /  447

  A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, az új digitális nyelv: a „digilektus”  /  447

  A digitális kommunikáció társadalmi aspektusai  /  448

  Az új „szóbeliség” jelenségei és jellemzői (Pethő József)  /  448

  Az információs társadalom, az internetes kommunikáció hatása a nyelvhasználatra (Pethő József)  /  450

  Az internetes adatkeresés, a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és felhasználhatóságának kérdései (Minya Károly)  /  455

  Az elektronikus média hagyományos és új közlésmódjai (Minya Károly)  /  458