Categorie
Top Prodotti
Newsletter
Soluzione di pagamento
Rassegne del prodotto
Certificato
SSL Certificate
Filtro
Megjelenés dátuma
Dettagli Prodotto


A leplező nyelv

-20%
A leplező nyelv
 • A leplező nyelv
 • A leplező nyelv
 • A leplező nyelv
 • A leplező nyelv
 • A leplező nyelv
 • A leplező nyelv
 • A leplező nyelv
 • A leplező nyelv
 • A leplező nyelv
3,79 
3,03
I punti bonus dopo l'acquisto: 0,03 €
Megjelenés dátuma 
:
2 012
Nincs raktáron
Értesítést kérek, ha újra lesz raktáron

Ide kattintva elolvashatja a könyv előszavát

 

Ide kattintva elolvashat egy részletet a könyvből

A nyelv gondolataink és érzelmeink, értékítéleteink és törekvéseink, röviden a világhoz való viszonyunk kifejezésének elsőrendű közege és eszköze. Egész életünket átható működésének van egy nem elhanyagolható, úgyszólván fonák oldala is, nevezetesen gondolataink, érzéseink, szándékaink stb. különféle okok folytán vagy célok érdekében történő, káros vagy jótékony hatású leplezése. E leplező képessége révén válik a nyelv elsőrendű eszközzé, sőt fegyverré a másik ember meggyőzésére (verbális legyőzésére), a mások feletti hatalom megszerzésére és fenntartására irányuló tevékenységben.

Péter Mihálynak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara professor emeritusának, számos nyelvészeti és stilisztikai munka szerzőjének legújabb könyve a nyelvi leplezés (álcázás és ámítás) gyakori és fontosabb eszközeit veszi számba a magyar és néhány más nyelv anyaga alapján.

A könyv két részből áll. Az első rész a vizsgálódás elméleti keretéül szolgáló pragmatikai nyelvfelfogás alapelveit ismerteti. A második rész röviden szól a nyelvi "cselezés"törzsfejlődési előzményeiről, a hamis beszéd és a meggyőzés művészetének kérdéseiről az ókori filozófiában és retorikában. Ezután tárgyalja a nyelvi álcázás és ámítás fő eszközeit és módjait a szavak és nyilatkozatok szintjén, valamint egyes szövegtípusokban (propaganda, reklám, közhelyek, viccek).

E munkát nemcsak nyelvészek és a nyelvet foglalkozásszerűen művelők (tanárok, pszichológusok, politológusok, a sajtó munkatársai) figyelmébe ajánljuk, hanem mindazokéba, akik bonyolult korunkban biztosabban kívánnak eligazodni a közélet és a magánélet nyelvhasználatának labirintusában.

 • Alcím
  Álcázás és ámítás a nyelv használatában
  Szerző
  Péter Mihály
  Sorozatszám
  22
  Oldalszám
  168
  Kötés típusa
  puhafedeles
  Formátum
  A/5
  Gyártó 
  TINTA Könyvkiadó
  Codice articolo
  9786155219283
  Peso
  150 g/db
 •  

  ELŐSZÓ  /  11

   

  1. A) EGY EMBERKÖZPONTÚ NYELVSZEMLÉLET FELÉ / 17
  2. PRAGMATIKAI FORDULAT A NYELVTUDOMÁNYBAN / 19
  3. A NYELV: HATALOM ÉS FEGYVER / 23

  III. TUDATUNK NÉHÁNY SAJÁTOSSÁGA  /  27

  1. Tudatos és tudattalan dialektikája / 27
  2. „Bizonytalanságok” a tudat működésében / 28
  3. Absztrakció és analógia / 29
  4. ELLENTÉTEK EGYSÉGE A NYELVBEN / 31
  5. Nyelv és nyelven kívüli világ / 31
  6. A nyelv társadalmi és egyéni, objektív és szubjektív oldala / 32
  7. Állandóság és változékonyság a nyelvben: diszkrét és folyamatos kapcsolódások / 33
  8. Közlő és befogadó interakciója, megértés és meg nem értés / 34
  9. A NYELV MEGHATÁROZATLAN TÁRGYIASSÁGA / 37
  10. A nyelv iránti bizalmatlanság / 37
  11. A nyelv meghatározatlan tárgyiasságának problémája a nyelvtudományban / 38
  12. Kategorizációs nehézségek, közbülső jelenségek a nyelvi struktúrában / 39
  13. A mondat értelmi meghatározottsága a nyilatkozatban / 44
  14. A nyelv szimbolikus természete; a szójelentés bizonytalansága / 46
  15. Nyelvi szövegek, nyelvváltozatok és a nyelvek meghatározatlan tárgyiassága / 47
  16. A NYELVHASZNÁLAT FUNKCIÓI / 49
  17. Funkciók kialakulása a gyermeki nyelvelsajátítás folyamatában / 49
  18. A funkciók módosulása és bővülése felnőttkorban / 50

   

  1. B) ÁLCÁZÁS ÉS ÁMÍTÁS A NYELV HASZNÁLATÁBAN / 53

  VII. EVOLÚCIÓS ELŐZMÉNYEK  /  55

  VIII. A „HAMIS BESZÉD” MINT FILOZÓFIAI PROBLÉMA – A LEPLEZÉS RETORIKAI ESZKÖZEI QUINTILIANUSNÁL  /  59

  1. A REJTŐZKÖDŐ MAGATARTÁS TÁRSADALMI ÉS LÉLEKTANI GYÖKEREI / 64
  2. A HAZUGSÁG PROTOTIPIKUS MEGKÖZELÍTÉSBEN / 66
  3. TABUK ÉS EUFEMIZMUSOK / 71
  4. Szómágia és tabu / 71
  5. Tabuk és eufemizmusok különböző korokban / 73
  6. Az eufemizmusok osztályozása / 75
  7. Az eufemizmusok formái / 79
  8. Az eufemizmushoz közeli kategóriák / 82

  XII. LEPLEZÉS A NYILATKOZAT SZINTJÉN  /  86

  1. A beszédaktus-elmélet és bahtyini előzménye / 86
  2. A közvetett beszédaktusok néhány fajtája / 88
  3. A beszédaktus-elmélet továbbfejlesztése Grice-nál / 90
  4. Közvetett beszédaktusok Tolsztoj „Anna Karenina” c. regényében / 91

  XIII. AZ UDVARIASSÁG MINT PRAGMATIKAI MODALITÁS  /  98

  1. A kettős egyéni arculatnak megfelelő közelítő és tartózkodó udvariasság / 98
  2. Az udvariasság különböző formái az egyes nyelvekben; két- és többfokozatú rendszerek / 100
  3. A hatalom és a szolidaritás szemantikája, a T/V formák használata / 101
  4. A megszólítás viszontagságai nyelvünkben / 101
  5. A T/V váltás érzelmi konnotációja / 103

  XIV. A MEGGYŐZÉS BESZÉDMÓDJAI  /  105

  1. A perszuazív funkció / 105
  2. A tömegek lélektana Le Bon és Freud felfogásában / 106
  3. A PROPAGANDA / 108
  4. Mítosz, ideológia, hőskultusz / 108
  5. A propaganda nyelvi sajátosságai / 109

  XVI. PROPAGANDANYELVEK A XX. SZÁZADBAN  /  114

  1. A hitleri Németország propagandájának nyelve / 115
  2. A sztálini korszak propagandájának nyelve a Szovjetunióban / 118
  3. A bürokrácia nyelve / 124
  4. Az orwelli „újbeszéd” / 127
  5. Marcuse az autoritárius nyelvhasználatról / 129

  XVII. A REKLÁM NYELVE  /  132

  1. Propaganda és reklám; meggyőzés és manipuláció / 132
  2. A reklámnyelv jellemzői / 134
  3. A reklám szintaxisa / 136
  4. A reklámszövegek poétikája / 137

  XVIII. KÖZHELYEK  /  139

  1. A közhely meghatározása / 139
  2. A közhelyek létrejötte, motivációja / 140
  3. A közhelyek válfajai / 141

  XIX. VICCEK  /  144

  1. A vicc fogalma, viccmeghatározások / 144
  2. A viccmondó és hallgatóságának interakciója / 145
  3. Vicc és álom / 147
  4. Két korszakábrázoló vicc / 147

   

  UTÓSZÓ HELYETT  /  150

  SUMMARY  /  152

  HIVATKOZOTT MŰVEK  /  157