Kínálatunk
Támogatás

Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából
Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv
megjelentetése szakmai program megvalósítását
2023. évben a
támogatta.

Támogatás

A Tinta Könyvkiadó működését  2022. évben
a Magyar Kultúráért Alapítvány
támogatta

Támogatás

A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását
2021. évben atámogatta.

Havi sikerlista
Hírlevél
Fizetési megoldás
Termékajánló
Tanúsítvány
SSL Certificate
Szállítási költség

Magyarország területére: 1200 Ft.

15.000 Ft feletti rendelés

esetén ingyenes.

Szűrés
Megjelenés dátuma
Termék részletek


Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések

-20%
Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések
 • Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések
 • Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések
 • Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések
 • Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések
 • Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések
 • Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések
7 990 Ft 
6 392 Ft
A vásárlás után járó pontok: 64 Ft
Megjelenés dátuma 
:
2 019

 

A magyar nyelv kultúránk legfőbb hordozója, értő ismerete elengedhetetlen feltétele az idegennyelv-tanulásnak is. A Magyar nyelvtan – Formák, funkciók, összefüggések célja, hogy megkönnyítse az átjárást a sajátos szerkezetű magyar és az idegen – elsősorban az indoeurópai – nyelvek között. Újszerű módon, összehasonlító-funkcionális megközelítéssel magyarázza a magyar nyelvi rendszer működését, pontosabban a működés rendszerét.

A szerző, Hegedűs Rita több évtizedes gyakorlattal rendelkezik az idegennyelv-oktatás területén: a napjainkban működő, a magyart idegen nyelvként tanító tanárok nagy része az ő keze alatt szerezte meg az élő magyar nyelv tanításának elméleti és gyakorlati alapjait. Az ELTE-n eltöltött majd harminc év oktatói munkáját kiegészíti a PTE-n, a KRE-n és a berlini Humboldt Egyetemen végzett sikeres munkássága.

Könyvében a merev szabályok felsorolása helyett a nyelvi elemeknek a közlés megformálásában betöltött szerepét helyezi középpontba.

Az I. rész (Formák) sorra veszi a magyar nyelv formai jellegzetességeit. Ez a fejezet áll a legközelebb a hagyományos grammatikákhoz. A gazdag magyar toldalékolási rendszer részletes tárgyalása mellett itt kapott helyet a szintaxis is: a mondat formai megközelítése – hasonlóan a szóéhoz – a funkció előtérbe helyezésével történik.

A II. részben (Funkciók) kettős feladatot vállal magára a szerző. Egyrészt sorra veszi azokat a logikai-nyelvtani kategóriákat, amelyek alapján a nyelvhasználat során a beszélő és a hallgató rendezi mondanivalóját, másrészt átfogó kategóriákba sorolva ismerteti a kommunikációs funkciókat.

A III. rész (Összefüggések) mélyrehatóan elemzi a Formák és Funkciók kapcsolatát. Kulcsot kap a kezébe a tanár, amellyel megnyithatja a tipológiailag különböző nyelvek közötti átjárót, valamint a hagyományos nyelvleírások által egymástól elzárt kategóriákat és nyelvi szinteket. Ebben a részben elevenné válnak a szigorú elmélet által megmerevített kognitív, történeti, valamint strukturális megközelítések.

Az Olvasót segítik a könyvben található világos szerkezetű ábrák, táblázatok. A kötet végén lévő tárgymutató a gyors visszakeresést biztosítja.

Az új Magyar nyelvtan a 2004-ben azonos címmel megjelent nyelvtan közel kétszeresére bővített, átdolgozott változata. Újra elérhetővé válik a magyar mint idegen nyelv szakos tanári képzés és továbbképzések tananyagaként; biztos alapot nyújt az idegennyelv-tanároknak, fordítóknak; gyakorlatorientálttá teheti a szürke nyelvtanórákat. Segítségével a magyar nyelvtant oktató tanárok tudatosan készíthetik fel diákjaikat a kommunikáció vezérelte társadalom kihívásaira.

 • Alcím
  Formák, funkciók, összefüggések
  Szerző
  Hegedűs Rita
  Sorozatszám
  31
  Oldalszám
  560
  Kötés típusa
  keménytáblás
  Formátum
  B/5
  Gyártó 
  TINTA Könyvkiadó
  ISBN
  9789634091585
  Tömeg
  1,01 kg/db
 •  

  Előszó  /  7

  Bevezető gondolatok a nyelvi változásról  /  7

  Köszönetnyilvánítás  /  9

  1. rész: Formák / 11

  I.1. Bevezetés  /  17

  I.2. A nyelv elemei. Szavak, szófajok, beszédrészek  /  18

  I.3. Szókincsbővítés  /  33

  I.4. A változások melegágya: a nyelv hangzó oldala  /  58

  I.5. Egy kis morfofonológia  /  82

  I.6. A névszók alaktana  /  88

  I.7. Az ige alaktana  /  102

  I.8. Mit takarnak a formák? Dióhéjban a szerkezetről  /  139

  I.9. Az igenevek  /  144

  I.10. A határozói funkciójú elemek  /  151

  I.11. A névmások   /  192

  I.12. A viszonyjelölő szófajok: a viszonyszók  /  212

  I.13. A mondat alaktana  /  233

  I.14. Mit állít az állítmány, mit jelez a jelző   /  237

  I.15. Az összetett mondatok  /  255

  2. rész: Funkciók / 265

  II.1. Bevezetés  /  271

  II.2. „Tiszán innen, Dunán túl…” – A helyviszonyok kifejezése  /  274

  II.3. „Mához egy hétre már nem leszek itt…” – Az idő problémájáról  /  286

  II.4. „Te az enyém, én a tied” – Birtoklás, valamihez való tartozás  /  313

  II.5. Volt egyszer egy… – Az egzisztencia kifejezése a magyarban  /  324

  II.6. „Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát” – A viszonyítás, összehasonlítás kifejezése  /  329

  II.7. „Kicsit szomorkás a hangulatom máma…” – A fok-mérték viszonylagossága  /  339

  II.8. „Vizet prédikál és bort iszik” – Az ellentét kifejezése  /  343

  II.9. Ragyog az örömtől, bánatában sírva fakad – Az ok-okozati viszony  /  350

  II.10. „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” – A cél, szándék kifejezése  /  355

  II.11. „Méltóságtok mit parancsol?” – A megszólítás  /  360

  II.12. „Bújj, bújj, zöld ág” – A felszólítás  /  365

  II.13. „Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna” – Óhajtás, feltételhez kötöttség  /  368

  II.14. „Így kell ezt csinálni!”Kell, lehet, szabad, tilos és társaik  /  372

  II.15. „Igaz, ami igaz…” – A pragmatikai tudatosság  /  376

  II.16. Kérdezz, felelek mindenre! – Néhány gondolat az információs struktúráról  /  381

  II.17. „A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?” – A függő beszéd  /  389

  II.18. „Lenni vagy nem lenni” – Állítás és tagadás  /  396

  II.19. „Zöldre van a rácsos kapu festve” – A személytelenség (passzivitás) kifejezése  /  399

  II.20. „Erre gyere, ne menj arra!” – A deiktikus funkció  /  402

  II.21. Szó szót követ… – A kapcsolattartó elemek  /  408

  III. rész: Összefüggések  /  413

  III.1. Bevezetés  /  419

  III.2. A valóság körvonalai és határai   /  423

  III.3. A mondat sarkalatos pontja: az ige  /  432

  III.4. A vonzatok (rectio)  /  439

  III.5. Tematikus szerepek a magyarban  /  443

  III.6. Az adott helyzetek tipológiája  /  449

  III.7. Esetkijelölés: a grammatikai esetek és a tematikus funkciók összefüggései  /  466

  III.8. A szituáció aspektusa  /  473

  III.9. Az akcióminőség  /  485

  III.10. Nagy úr a muszáj – a modalitás labirintusa  /  488

  III.11. Két megnyilatkozás, két igei centrum egy mondat keretében   /  496

  III.12. Két megnyilatkozás egy mondat keretében – az igenevek  /  502

  III.13. Convenientia: egyeztetés a magyarban  /  510

  III.14. „Helyettem, kis virág” – a névmásítás  /  517

  III.15. „Hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem…” – a szórend  /  526

  Zárógondolatok egy korántsem lezárt vállalkozáshoz  /  546

  Irodalom  /  547

  Tárgymutató  /  553

 • Funkcionalitás két magyar és egy szlovák nyelvtani kézikönyvben

  Eruditio - Educatio (113-117.), 2019/4. szám, Tóth Sándor János