Kínálatunk
Támogatás

Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából
Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv
megjelentetése szakmai program megvalósítását
2023. évben a
támogatta.

Támogatás

A Tinta Könyvkiadó működését  2022. évben
a Magyar Kultúráért Alapítvány
támogatta

Támogatás

A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását
2021. évben atámogatta.

Havi sikerlista
Hírlevél
Fizetési megoldás
Termékajánló
Tanúsítvány
SSL Certificate
Szállítási költség

Magyarország területére: 1200 Ft.

15.000 Ft feletti rendelés

esetén ingyenes.

Szűrés
Megjelenés dátuma
Termék részletek


Búza fejek

-20%
Búza fejek
 • Búza fejek
 • Búza fejek
 • Búza fejek
 • Búza fejek
 • Búza fejek
15 000 Ft 
12 000 Ft
A vásárlás után járó pontok: 120 Ft
Megjelenés dátuma 
:
2 023
Nincs raktáron
Értesítést kérek, ha újra lesz raktáron

A szerzőről: Kelemen Didák hittérítő és író. 1717-ben a magyar minorita rend főnöke és generális komisszáriusa, majd 1720-ban a maga alapította nyírbátori kolostor főnöke lett. Rendkívül buzgó térítői munkát folytatott a tiszai részeken. Számos iskolát és templomot épített, a szegények nagy pártfogója volt.

Páter Kelemen Didák minorita szerzetes 1683-ban született a Kézdialmás-Baksafalván, de születésének pontos dátumát nem tudjuk. A minorita rendbe lépett, majd 1704-ben Nagybányára küldték. Tanulmányait a minoriták eperjesi főiskoláján folytatta, majd kitűnő eredményei következtében tanári állást kapott itt. Tanárkodása nem tartott sokáig, mert az ellenreformáció időszakában különösen a Partiumban szükség volt a katolikus hit védelmezésére, templomok, iskolák építésére, s ezzel a feladattal bízták meg felettesei. Kétszer választották meg a minorita rend magyarországi tartományfőnökévé, először 1717-ben. 1720-ban a maga alapította báthori klastromnak főnöke lett.

Nevéhez fűződik a miskolci Nagyboldogasszony templom (minorita templomként ismert), rendház és iskola építése, a nyírbátori templom és rendház építése, a besztercei ferences rendház és templom restaurálása. A katolikus hitélet apostola 1744. április 28-án halt meg Miskolcon. Boldoggá avatása folyamatban van. Sírja, emléktáblája és arcmása az általa alapított templomban látható. P. Kelemen Didákot iskolák és templomok építőjeként tartják számon, emellett irodalmi munkássága is jelentős.

13 kötetnyi könyv szerzője, s e munkák közül legkiemelkedőbb a -bafejek című prédikációs kötete, amely nyelvművelő szempontból is igen értékes. Pontos címe: Búza fejek. Melyeket az evangéliombéli aratók után fel-szedegetvén, azaz az anyaszentegyház hív pásztorainak irásibul egybe keresvén és élő nyelvén tett praedikállása után kévébe kötve s ezen könyvben foglalván és advent első vasárnapjától fogvást husvétig való vasárnapokra alkalmaztatván, az könyvek nélkül szűkölködő praedikátorok, és más lelki éhező híveknek kedvekért kibocsátott. Kassán jelent meg 1729-ben.

,,Ollyan a mi életünk, mint a szél, … mely: menten megyen s visszá nem tér, avagy mint az álom, mely csak rövid hivságh… csak ollyan életünk, mint a füst, … mely késedelem nélkül eloszol, avagy mint a virágh, mely hamar elhervad, … ollyan, mint a tajték, mely egy szelecskitől elszaggattatik, avagy mint az árnyék, …mely ha déllig nő, dellyest apad…” írta Kelemen Didák szerzetes a Búzafejek című munkájában. A szerzőt már életében szent emberként emlegették, boldoggá avatása folyamatban van.

Beszédeinek erőteljes etikus töltést ad. Prédikációinak nagy része erkölcsi tartalmú. Az arányok érzékeltetésére a Búzafejek című kötet darabjai kínálkoznak. Az advent első vasárnapjától húsvétig terjedő időszakot felölelő huszonöt prédikáció mintegy fele (12 darab) kimondottan erkölcsi tartalmú, melyek a keresztény magatartási normák kialakítását célozzák. (Az önismeretről, a bűnbánatról, az önmegtartóztatásról, a fajtalanságról, az Istentől elhagyott emberről szóló beszédek.) Mindössze három beszéd hitvitázó jellegű, ezek egy-egy protestáns támadást igyekeznek visszaverni (kik Krisztus igazi követei, a predestinációról és az oltári szentségről). További hét prédikáció foglalkozik Jézus életéből vett epizódok feldolgozásával, végeredményben azonban ezek is etikus célúak, melyek a példa erejét igyekeznek felhasználni egy magasabb rendű erkölcsi értékrend kialakítása érdekében. Végül három olyan beszéd akad a gyűjteményben, mely homília jellegű, és az evangéliumi példát fejti ki és magyarázza. A fentiek alapján nem lehet kétséges, hogy Kelemen Didák célja nem a gyönyörködtetés, hanem a jobbítás.

Kelemen Didákra erősen hatott Pázmány Péter, de ások m unkáit is felhasználta prédikációiban. Tudta, hogy honnan merítsen, s az átvett részek, az „aratók után felszedegetett búzafejek" jól illeszkednek saját szövegébe, nyelvi készségük, stílusérzékük hasonlósága révén minden törés nélkül. Önálló értékeket is felmutató munkássága mellett közvetítő szerepet vállalt Kelemen Didák is, akinek alkotásain Pázmány letörölhetetlen bélyeget hagyott.

Élete szakadatlan munka volt, egy egész ország népe hallgatott rá és követte. Azon kívül, amit élőszóval három és fél évtizeden át annyi hallgatójának lelkébe írt, kötetei, beszédei, elmélkedései, imádságai maradtak ránk. Sírja, emléktáblája és arcmása az általa alapított templomban látható.

A Búza fejek barokkos és szemléletes körmondatai mögött rejlő üzenetek a ma emberének útmutatóul szolgálnak.

 • Alcím
  Kelemen Didák 25 prédikációját tartalmazó 1729-ben megjelent könyv reprint kiadása
  Szerző
  Kelemen Didák
  Oldalszám
  384
  Kötés típusa
  keménytáblás
  Formátum
  230 x 320 mm
  Gyártó 
  Pytheas
  ISBN
  9789634093961
  Tömeg
  500 g/db
 •  

  Ajánlás:  /  III

  Elöljáró beszéd:  /  XVI

  Adventi prédikációk (4 darab):  /  1

  Karácsonyi prédikációk (3 darab)  /  42

  Vizkereszt utáni prádikációk (8 darab)  /  69

  Böjti vasárnapokra való prédikációk (5 darab)  /  166

  Húsvéti prédikációk (4 darab)  /  231