Categorii
TOP produse
Newsletter
Plată cu cardul
Ofertă de produse
Certificat
SSL Certificate
Filtrare
Megjelenés dátuma
Detalii produs


Nyelvészportrék

-20%
Nyelvészportrék
38 RON 
30 RON
Punct bonus: 0 RON
Megjelenés dátuma 
:
2 013

 

 • Szerző
  Szépe György
  Sorozatszám
  153
  Oldalszám
  294
  Kötés típusa
  puhafedeles
  Formátum
  B/5
  Gyártó 
  TINTA Könyvkiadó
  Numar articol
  9786155219429
  Masa
  491 g/db
 • A magyar tudományosságban mostohán kezelt terület a tudománytörténet. Ezért is fontos a Nyelvészportrék kötet, amelyben Szépe György (1931– 2012) 39 magyar nyelvtudóst mutat be. Az írások több mint 50 évet fognak át, mert az első 1956-ban jelent meg, az utolsó pedig 2012-ben látott napvilágot. A nagy rálátással megfestett portrék egy része ünnepi írás, amely az ünnepelt születésének valamely kerek évfordulóján hangzott el, míg a cikkek másik része olyan megemlékezés, amely a neves nyelvész halálát követően méltatásként, visszaemlékezésként látott napvilágot. A "portrék"összességéből egy olyan csodás csoportkép rajzolódik ki, amelyen a 20. század második felének majd minden jeles magyar nyelvésze rajta van.

   

  A kötetben megrajzolt személyek többnyire a szerző ismerősei, kollégái voltak, nem egy esetben hozzá közel álló kortárs vagy atyai barátok. Természetes tehát, hogy a szemelvényekből a közelmúlt nyelvtudomány-története mellett akarva-akaratlanul kirajzolódik egy portréféle magáról a szerzőről, Szépe Györgyről is. Az olvasó újra meg újra fel fogja ismerni őt. Ezért aztán az olvasóban (szakmabeliekben és a rokon szakmák érdeklődőiben) nemcsak a portrék alanyai élhetnek tovább, hanem a portréfestő is.

   

  A 39 portré szerteágazó gazdagságát mutatja a kötet végén lévő névmutató, amelyben 850 tétel szerepel. A hosszú névmutató bizonyítja azt is, hogy a 20. század második felének magyar nyelvtudomány-történetében vizsgálódók számára megkerülhetetlen a Nyelvészportrék.

   

  Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akiket a nyelvészet érdekel. Biztosak vagyunk benne, hogy a közelmúlt nagy nyelvészeinek életét, munkásságát tanulmányozva, sokakban vágy ébred a nyelvészet eredményeinek mélyebb megismerése iránt.

   

  * * *


   

  Antal László •Arany A. László •Arany János •Brassai Sámuel •Brunner Aurélné •Comenius, Johannes Amos •Csécsy Magda •Eckhardt Sándor •Fabricius-Kovács Ferenc •Fodor István •Fónagy Iván •Gáldi László •Hajdú Péter •Hankiss János •Hegedűs Lajos •Herczeg Gyula •Hutterer Miklós •Jakobson, Roman •Juhász Jenő •Karácsony Sándor •Keresztes Kálmán •Kézdi Balázs •Kniezsa István •Kontra György •Laziczius Gyula •Lotz János •Nagy Károly •Papp Ferenc •Rubinyi Mózes •Simonyi Zsigmond •Steinitz, Wolfgang •Szabó Zoltán •Szende Aladár •Szentágothai János •Szentgróti Árpádné •Tamás Lajos •Telegdi Zsigmond •Vekerdi László •Zsolnai József

 •  

  A szerző előszava  /  9

  Köszönetnyilvánítás  /  13

  A szerkesztő és a lektor előszava  /  14

  Rubinyi Mózes hetvenöt éves (1956)  /  17

  Hegedűs Lajos (nekrológ) (1959)  /  21

  Juhász Jenő (nekrológ) (1960)  /  24

  Kniezsa István (nekrológ) (1966)  /  27

  Nyelvészeti jegyzetek Arany Jánosnak „Valami az asszonánczról” című tanulmányáról (1969)  /  32

  Szerkesztői utószó Roman Jakobson Hang – Jel – Vers című kötetéhez (1969)  /  65

  Wolfgang Steinitz és az általános nyelvészet (nekrológ) (1969)  /  78

  Arany A. László (nekrológ) (1969)  /  83

  Emlékezés Tamás Lajosra (1975)  /  88

  Brunner Aurélné és Szentgróti Árpádné (nekrológ) (1978)  /  95

  Utólagos előszó Fabricius-Kovács Ferenc „Kommunikáció és anyanyelvi nevelés” című posztumusz kötetéhez (1981)  /  97

  Hankiss János, a diplomata professzor (1995)  /  102

  Telegdi Zsigmond boldogságos emlékezete (1996)  /  114

  Laziczius mint fonetikus (1997)  /  120

  Brassai Sámuel – többek között – mint alkalmazott nyelvész (1998)  /  127

  Comenius mint alkalmazott nyelvész (1998)  /  135

  Karácsony Sándor, a nyelvészeti megalapozottságú pedagógus kutató (Terts Istvánnal együtt) (1999)  /  144

  Előszó Simonyi Zsigmond műveinek veszprémi válogatásához (1999)  /  153

  A XX. századi magyarországi nyelvtanokról (elsősorban Eckhardt Sándor francia nyelvtanai alapján) (Kóbor Mártával együtt) (2000)  /  160

  12 strófa Gáldi mesterről (2001)  /  169

  Hutterer Miklósra emlékezem (2003)  /  178

  Szende Aladár (nekrológ) (2003)  /  183

  Egy jottányit sem... (Töredékes emlékezés Antal László különleges személyiségére) (2005)  /  188

  Búcsú Fónagy Ivántól (nekrológ) (2005)  /  193

  Ceruzahegyezési forgácsok Szentágothai Jánosról (2005)  /  197

  Lotz Jánosról, aki egyszeri jelenség volt három országban (2006)  /  202

  Csécsy Magda (nekrológ) (2007)  /  214

  „Mens sana et corpus sanum” – Kézdi Balázsról (2007)  /  217

  Szabó Zoltán emlékezete (2007)  /  225

  Kontra György, az akadémiai közoktatási reform mozgatója (2008)  /  230

  Herczeg Gyula plus-quam-italianista (2008)  /  237

  Szépe György Hajdú Péter(nek) „Adalék a magyar magánhangzók rendszeréhez”  / 

  című írásának apropójából (2009)  /  241

  Papp Ferenc és Melcsukék (egy „nem russzista” nyelvész emlékeiből) (2009)  /  247

  Keresztes Kálmán emlékezete (2010)  /  256

  Miniatűrök Vekerdi Lászlóval kapcsolatban (2010)  /  260

  Nagy Károly (nekrológ) (2011)  /  264

  Zsolnai József (nekrológ) (2011)  /  268

  Fodor István (laudáció) (2012)  /  273

  1. sz. függelék: A szerző nyelvészettörténeti jellegű írásai / 277
  2. sz. függelék: A szerző Festschriftekben megjelent írásai / 280
  3. sz. függelék: Névmutató / 285