Categories
Most popular products
Newsletter
Payment solution
Recommended products
Certificate
SSL Certificate
Sort
Megjelenés dátuma
Product Details


A világ nyelvi képe

A világ nyelvi képe
7.53
Bonus point : 0.08 €
Megjelenés dátuma 
:
2 009
Out of stock
Get notified if re-stocked

 

 • Alcím
  A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban
  Szerző
  Bańczerowski Janusz
  Sorozatszám
  86
  Oldalszám
  356
  Kötés típusa
  puhafedeles
  Formátum
  B/5
  Gyártó 
  TINTA Könyvkiadó
  Article No.
  9789639902091
  Weight
  587 g/db
 • E kiadvány a szerzőnek azokat az írásait tartalmazza, amelyek szorosan kapcsolódnak a nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdéseihez.

   

  A kötet három fő részből tevődik össze: I. A nyelv mint a nyelvtudomány tárgya és szerepe a világ nyelvi képének megalkotásábanII. A világkép a nyelvbenIII. Metainformációs (metaszövegbeli) operátorok.

   

  Az I. rész a következő kérdéseket tárgyalja: a természetes nyelv fogalmanéhány gondolat a nyelv és a nyelvhasználat kapcsána nyelv fogalma a nyelvhasználat tükrébena nyelvtudomány tárgyáról és metodológiai státuszáróla nyelvtudomány paradigmáia természetes nyelv fogalma a nyelvtudományi paradigmák tükrébennéhány megjegyzés a nyelv kognitív felfogásáhozaz ábrázolás fogalma a kognitív nyelvészetben a profilírozás mint nyelvészeti fogalomkategóriák, kategorizáció és a szavak mögött rejlő világ (világok)a nem verbális kommunikáció mint a kognitív nyelvészeti kutatások tárgyaa világ nyelvi, tudományos és kultúrképe mint a második valóság komponensei.

   

  A II. rész az alábbiakról szól: a szavak kapcsolódási mechanizmusa a világ nyelvi képének tükrébena nyelvi kommunikáció modelljének nyelvi képea pozitív érzelmek konceptualizálásának néhány kérdésea félelem tartományába tartozó negatív érzelmek konceptualizációjaaz anya fogalmának nyelvi képe a magyar nyelvbenaz apa/atya fogalmának nyelvi képe a magyar nyelvbena család fogalma a világ magyar nyelvi képébena fej nyelvi képe a magyar nyelvbena kéz nyelvi képe a magyar nyelvbena föld nyelvi képe a magyar nyelvbena haza fogalma a világ magyar nyelvi képébennemzeti sztereotípiák a magyar és a lengyel közmondásokban és frazeológiai kapcsolatokbana lengyel-magyar kontrasztív szemantika kérdései.

   

  A III. rész a kommunikációs fragmentumok összetevőit képező metainformációs (metaszövegbeli) operátorokat elemzi: a jelentés metainformációs mutatói a szövegbena kötőszók mint metaszövegbeli operátoroka mond komponenst tartalmazó metaszövegbeli operátoroka szövegkezdő metainformációs mondatok struktúrája és funkcióiaz aha, igen, mi, valamint a replika végét jelző (expresszív) metaszövegbeli operátorokaz információ befogadásának módjai, a vevőre gyakorolt hatása, valamint az információs berendezés memóriájának az állapotáról szóló metainformációs igékaz információ értékéről szóló metainformációs igék a magyar nyelvbena metanyelvi struktúrák szerepe a jelentés módosításábanaz információ feldolgozásáról szóló metainformációs igék a magyar nyelvbena recenzió mint metainformációs közlésnéhány megjegyzés az információ fogalmáról és terjedelméről.

   

  Kötetünket azzal a meggyőződéssel adjuk közre, hogy az olvasó több új és hasznos információt talál benne a címben jelzett problémakörből.