Categories
Most popular products
Newsletter
Payment solution
Recommended products
Certificate
SSL Certificate
Sort
Megjelenés dátuma
Product Details


Tézisek a fordítástudományról

-20%
Tézisek a fordítástudományról
8.94 
7.15
Bonus point : 0.07 €
Megjelenés dátuma 
:
2 020
Out of stock
Get notified if re-stocked

 

Klaudy Kinga, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék alapító tagja és tanszékvezetője tizenhét éven át. Tudományos munkásságának célja a fordító- és tolmácsképzés elméleti hátterének megteremtése. 2003-ban az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskoláján belül létrehozta az önálló Fordítástudományi Doktori Programot, amelyben 2019-ig 41 hallgató szerzett doktori fokozatot fordítástudományból.

A tanulmánykötet a szerzőnek az utóbbi 12 évben (2008–2019) írt fordítástudományi tanulmányait tartalmazza. Az első részben a fordítástudomány alapkérdéseit, azaz nevét, természetét és terminológiáját érintő kérdésekről van szó. Ezt a részt az átváltási műveletek rendszerét összegző és értékelő tanulmány zárja. A második részben a szószintű műveletek szövegszintű hatásait boncolgató empirikus tanulmányok találhatók. A célnyelvi norma kérdéseit egy Agatha Christie-mű újrafordításának kapcsán vizsgálja a szerző, és egy ritkán kutatott témával, a fordító személyéről szóló tanulmánnyal zárja a második részt.

A harmadik rész az aszimmetria hipotézissel kapcsolatos újabb kutatásokról szól. Kiterjeszti az aszimmetria hipotézist a kulturális átváltási műveletekre, azaz a honosítás és idegenítés dichotómiára. Bemutatja a honosító fordítás egy sajátos esetét, amelyet álvisszafordításnak vagy kulturális visszafordításnak nevez. Ez a jelenség akkor figyelhető meg, amikor olyan művet kell valamely célnyelvre „visszafordítani”, amelynek cselekménye a célnyelv színhelyén játszódik. Az ilyen művek fordításakor a fordító, aki többet tud a célnyelvi kultúráról, mint az eredeti mű szerzője, változatos eszközökkel „hazahozza” a szereplőket és a színhelyeket eredeti környezetükbe.

A negyedik részben a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék negyvenéves történetéről, illetve a Fordítástudományi Doktori Program létrejöttéről és első évtizedéről olvashatunk. A kötet érdeklődésre tarthat számot mindazok körében, akik a legtágabb értelemben vett nyelvi közvetítéssel foglalkoznak: találnak benne olvasnivalót fordítók, tolmácsok, lektorok, szerkesztők, nyelvtanárok, mostanában divatos kifejezéssel a „nyelvi ipar” munkásai, bár a szerző még mindig szívesebben nevezi őket a nyelv, illetve a nyelvek tudósainak vagy művészeinek.

 

 • Alcím
  Új fordítástudományi tanulmányok
  Szerző
  Klaudy Kinga
  Sorozatszám
  213
  Oldalszám
  248
  Kötés típusa
  puhafedeles
  Formátum
  B/5
  Gyártó 
  TINTA Könyvkiadó
  Article No.
  9789634092469
  Weight
  380 g/pcs
 •  

  Előszó   /  7

  I. fejezet

  A fordítástudományról  /  15

  Tizenöt tézis a fordítástudományról  /  17

  Milyen értelemben alkalmazott nyelvészet a fordítástudomány?  /  26

  A fordítástudomány neve, természete és terminológiája  /  33

  Egyirányú interdiszciplinaritás: a fordítástudomány kapcsolata a terminológiával és a pragmatikával  /  41

  Egy új tudományág születésének könyvtári vonatkozásai  /  55

  Közös nyelvet beszélünk? Ami a 123 fordítástudományi terminusból kimaradt  /  64

  Az átváltási műveletek rendszere  /  75

  II. fejezet

  Empirikus fordításkutatás  /  87

  Szószintű műveletek szövegszintű hatása a fordításban  /  89

  Empirikus kutatások a fordító láthatatlanságáról  /  96

  Terminusok és reáliák az európai uniós kommunikációban  /  100

  Frazeologizmusok a szótárban és a fordításban – a fordítói kreativitásról  /  109

  A célnyelvi norma változásának nyomon követése egy Agatha Christie-regény újrafordításának elemzésével  /  118

  Dr. Zeyk Adéle Agatha Christie fordítója  /  130

  Eredeti magyar szakszöveg vs. fordított magyar szakszöveg  /  137

  III. fejezet

  Az aszimmetria hipotézis  /  147

  A nyelvi és kulturális aszimmetria hatása a fordításra  /  149

  Újabb kutatások az aszimmetria hipotézis bizonyítására  /  157

  Nyelvi és kulturális aszimmetria a reáliák fordításában  /  164

  Az aszimmetria hipotézis kiterjesztése a honosítás/idegenítés dichotómiára  /  171

  IV. fejezet

  A fordító- és tolmácsképzés történetéből  /  179

  A Ménesi úttól az Amerikai úton át a Múzeum körútig –A Fordító- és Tolmácsképző Tanszék 40 éves története  /  181

  Tízéves a Fordítástudományi Doktori Program (2003–2013)  /  187

  A Fordítástudományi Doktori Program tíz éve  /  193

  A társadalmi megrendelés szerepe a fordítástudomány fejlődésében: az OFFI és a fordítóképzés kapcsolatának kezdetei  /  202

  V. fejezet

  Függelék  /  213

  A fordításkutatásról egyes szám első személyben  /  215

  Klaudy Kinga publikációinak jegyzéke (1975–2019)  /  225

  A Fordítástudományi Doktori Programban fokozatot szerzett hallgatók (2009–2019)  /  240

  Névmutató  /  243