Categories
Most popular products
Newsletter
Payment solution
Recommended products
Certificate
SSL Certificate
Sort
Megjelenés dátuma
Product Details


Szófajtani és szószerkezeti elemzések

-20%
Szófajtani és szószerkezeti elemzések
 • Szófajtani és szószerkezeti elemzések
 • Szófajtani és szószerkezeti elemzések
 • Szófajtani és szószerkezeti elemzések
 • Szófajtani és szószerkezeti elemzések
 • Szófajtani és szószerkezeti elemzések
 • Szófajtani és szószerkezeti elemzések
2.54 
2.03
Bonus point : 0.02 €
Megjelenés dátuma 
:
2 020

Az Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek sorozat 21. tagjaként jelenik meg a Szófajtani és szószerkezeti elemzések – Munkafüzet a szófajok és mondatrészek tanulásához című kiadvány. A füzet fogalomrendszere, szaknyelvhasználata igazodik a jelenleg forgalomban lévő tankönyvekben megszokotthoz. A gyakorlás központjában a szófajok szószerkezetbeli funkciójának, valamint a mondatrészek szófajiságának az elmélyítése áll. A feladatokban gyakran találhatók üres táblázatok, melyek kitöltése ráirányítja a tanulók figyelmét nyelvi rendszerünk belső összefüggéseire. Több feladat alkalmat ad az idegennyelv-tanulásban nélkülözhetetlen kontrasztív szemléletmód fejlesztésére.

A munkafüzet az alábbi területekkel foglalkozik:

 

 1. A szófajtan

    1.1. Az alapszófajok

    1.2. Az alapszófajokat helyettesítő szófajok: a névmások

    1.3. Az átmeneti szófajok: az igenevek

    1.4. A viszonyszók

    1.5. A mondatszók

    1.6. A mondatrészek és a szófajok

 1. A szókapcsolatok rendszere. A szintagmák
 2. Az alárendelő szószerkezetek
 3. Az állítmány
 4. Az alany
 5. A tárgy
 6. A határozó
 7. A jelző

 

A több mint 70 feladatot és megoldásukat magában foglaló munkafüzet elsősorban középiskolások számára készült, de haszonnal forgathatják az általános iskola felső tagozatos diákjai is.

Cs. Nagy Lajos további két munkafüzetét ajánljuk még a nyelvtani elemzések témakörében:

Szóalaktani elemzések

Mondattani elemzések

 

Előszó

Részlet a könyvből

 • Alcím
  Munkafüzet a szófajok és mondatrészek tanulásához
  Szerző
  Cs. Nagy Lajos
  Sorozatszám
  21
  Oldalszám
  56
  Kötés típusa
  puhafedeles
  Formátum
  B/5
  Gyártó 
  TINTA Könyvkiadó
  Article No.
  9789634092384
  Weight
  110 g/pcs
 • ELŐSZÓ   / 4

  FELADATOK  / 5

  1. Szófajtan  / 5

  1.1. Alapszófajok   / 5

  1.1.1. Az ige   / 7

  1.1.2. A főnév  / 10

  1.1.3. A melléknév   / 12

  1.1.4. A számnév  / 13

  1.1.5. A határozószó  / 14

  1.2. Az alapszófajokat helyettesítő szófajok: a névmások  / 15

  1.3. Az átmeneti szófajok: az igenevek  / 16

  1.3.1. A főnévi igenév  / 16

  1.3.2. A melléknévi igenév  / 17

  1.3.3. A határozói igenév  / 18

  1.4. A viszonyszók  / 18

  1.4.1. A toldalék értékű viszonyszók  / 18

  1.4.1.1. A segédige  / 18

  1.4.1.2. A névutó és a névutómelléknév  / 19

  1.4.1.3. Az igekötő  / 20

  1.4.2. A nem toldalékértékű viszonyszók  / 22

  1.4.2.1. A névelő  / 22

  1.4.2.2. A kötőszó  / 22

  1.4.2.3. A partikula (Szóértékű módosítószók)   / 23

  1.5. A mondatszók  /  24

  2. A szókapcsolatok rendszere. A szintagmák  / 27

  3. Az alárendelő szószerkezetek  / 29

  4. Az állítmány  / 32

  5. Az alany  / 33

  6. A tárgy  / 34

  7. A határozó  / 35

  8. A jelző  / 37

  9. Komplex feladatok  / 37

  MEGOLDÁSOK   / 39