Categories
Most popular products
Newsletter
Payment solution
Recommended products
Certificate
SSL Certificate
Sort
Megjelenés dátuma
Product Details


Nyelvpolitika a Római Birodalomban

Nyelvpolitika a Római Birodalomban
4.8
Bonus point : 0.05 €
Megjelenés dátuma 
:
2 007
Out of stock
Get notified if re-stocked

 

 • Szerző
  Adamik Béla
  Sorozatszám
  62
  Oldalszám
  174
  Kötés típusa
  puhafedeles
  Formátum
  B/5
  Gyártó 
  TINTA Könyvkiadó
  Article No.
  9637094628
  Weight
  296 g/db
 • Nyelvpolitika, nyelvtörvény, nyelvhasználati rendelet, hivatalos nyelv, államnyelv: csupa olyan fogalom, amelyekkel lépten-nyomon találkozhatunk modern világunkban, akár a Kárpát-medence népeivel, nemzeteivel, akár az Európai Unió országaival vagy hivatalaival kapcsolatban – és nem is mindig érzelem- és feszültségmentes összefüggésben. Van-e azonban értelme ezeket a fogalmakat a Római Birodalomra vonatkoztatva használni? Van-e létjogosultsága annak, hogy a nyelvpolitika modern megközelítési módszerét a Római Birodalomra alkalmazzuk? Milyen formában jelent meg a nyelvpolitikai gondolkodásmód az antik viszonyok között? Léteztek-e nyelvtörvények, nyelvhasználati rendeletek a Római Birodalomban? Egyetlen hivatalos nyelve volt-e a soknyelvű és sokféle nép által lakott Birodalomnak, netán kettő, vagy annál is több? Változott-e az idővel a Római Birodalom vezető rétegének nyelvpolitikai gondolkodásmódja és eszköztára? Milyen szerepet játszottak e folyamatban a nagy egyéniségek, különösen Róma császárai? A Római Birodalom történeti fejlődése hatással volt-e a római nyelvpolitika alakulására? Milyen források használhatók fel e kérdések megválaszolásakor? Hasznosíthat-e valamit az Európai Unió a Római Birodalom nyelvpolitikai elméletéből és gyakorlatából?

   

  Ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolására tesz kísérletet Adamik Béla könyve, méghozzá egy igen tág, a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 9-10. századig tartó intervallumban, tehát a Római Birodalom szinte teljes fennállásának időkeretén belül. Eme „időutazás”során a könyv fejezetei bemutatják, hogy a római nyelvpolitikai gondolkodás hogyan alakult ki a köztársaság idejében, hogyan fejlődött tovább a császárkorban, és mivé alakult a bizánci korszakban. E munka lapjai leírják a Római Birodalom hivatalos nyelvhasználatának történetét, különös tekintettel a latin és a görög nyelv közötti választási gyakorlat alakulására, a kezdetektől egészen a bizánci korig. Így az érdeklődő olvasó remélhetőleg teljes képet kap a római nyelvpolitika elméletéről és gyakorlatáról.

   

  Adamik Béla 1969-ben született, 1995 óta tanít, 2001-től adjunktusként az ELTE BTK Latin Tanszékén. Kutatási területe a latin nyelv és használatának története. A Római Birodalom nyelvpolitikájának különböző aspektusaival évek óta foglalkozik: e tárgykörben több előadást tartott hazai és külföldi szakkonferenciákon, és számos tanulmányt publikált magyar és német nyelven. E nemcsak hazai, de világviszonylatban is hiánypótló kötet a szerző mintegy nyolc évig tartó kutatásainak eredményeit foglalja össze közérthető formában.