Új jelszó kérése
Kínálatunk
Hírlevél
Szállítás

Ingyenes szállítás 10.000 Ft feletti rendelés esetén!

Fizetési megoldás
Termékajánló
TOP termékek

Hírek

2018.09.03 13:38
TINTA Könyvkiadó – Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat

A pályázat időtartama:
A Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2018. október 8-tól 2018. november 16-ig folyamatosan nyújtható be pályázat.

A pályázat célja
A magyarországi könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar könyvtárakban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A Wekerle Sándor 2018. évi pályázat keretében pályázható szótárak, kiadványok listája:


1. 4 munkafüzet együtt: Helyesírási munkafüzet a 8. évfolyam részére (2018. évi újdonság) + Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére (2018. évi újdonság)+ Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére (2018. évi újdonság) + Helyesírási munkafüzet az 5. évfolyam részére | H. Tóth István
2. 4 munkafüzet együtt: Egybeírás és különírás munkafüzet (2018. évi újdonság) + A tulajdonnevek helyesírása (2018. évi újdonság) + Hangjelölési munkafüzet (2018. évi újdonság) + Helyesírási munkafüzet | Cs. Nagy Lajos; Fercsik Erzsébet
3. 4 munkafüzet együtt: Szövegtani munkafüzet (2018. évi újdonság) + Szövegértési feladatok + Szókincsbővítő munkafüzet + Magyar szókincsteszt munkafüzet | Gaál E.; Forgács R., Kertész R.; Böszörményi Cs.; Kiss G., Lukács L.
4. 3 munkafüzet együtt: Szólások és közmondások + Hasonlatok + Nyelvjárástani munkafüzet (2018. évi újdonság) | Bárdosi V., Cs. Hegedűs M.; Balázsi J. A.; Parapatics A.
5. Magyar szókincsbővítő diákszótár - 2000 régi, ritka, kevésbé ismert szó és szójelentés magyarázata (2018. évi újdonság) | Eőry V., Kiss G., Kőhler K. (szerk.)
6. Itt van a kutya elásva! - Állatneves magyar szólások, közmondások szótára (2018. évi újdonság) | Bárdosi Vilmos
7. A mókusbőrtől az euróig. Pénznevek etimológiai szótára (2018. évi újdonság) | Maticsák Sándor
8. Mondjuk helyesen! 78 szöveg kiejtési útmutatója részletes magyarázatokkal (2018. évi újdonság) | Kerekes B., Kovács Zs.
9. A magyar nyelvről. Klasszikus íróink és költőink anyanyelvünkről (2018. évi újdonság) | Grétsy L., Kiss G. (szerk.)
10. A retorika birodalma. Retorika és érvelés (2018. évi újdonság) | Cha?m Perelman
11. Anyanyelvünk tájain. 132 nyelvészeti ismeretterjesztő írás | Grétsy László
12. Idegen szavak alapszótára. 4500 idegen szó magyarázata | Tótfalusi István
13. Szlengszótár. A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval | Parapatics Andrea
14. Vallási szavak kisszótára. 2800 szó, fogalom, név magyarázata, ismertetése | Erdős Attila, Kiss Gábor
15. 2 kiadvány együtt: Iránytű. Bűnök és erények a Bibliában + Úton Isten felé. Szent Ágoston 1200 iránymutató gondolata latinul és magyarul (2018. évi újdonság) | Wappler József; Kiss B. (szerk.)
16. Régi szavak szótára. Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata (Újra kapható) | Kiss Gábor (főszerk.)
17. Magyar ellentétszótár. Ellentétes jelentésű szavak szótára (Újra kapható) | Temesi Viola (főszerk.)
18. Magyarító szótár. Idegen szavak magyarul (Újra kapható) | Tótfalusi István
19. Hasonlatszótár. A magyar nyelv régi és új szóláshasonlatai | Balázsi József Attila
20. A magyar nyelvtörténet kézikönyve (2018. évi újdonság) | Kiss J., Pusztai F. (szerk.)
21. Rövidítések enciklopédiája. 12 000 magyar és idegen nyelvű rövidítés, mozaikszó feloldása és magyarázata | Bicsérdy Gábor
22. Növénynevek enciklopédiája. Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása | Rácz János
23. Állatnevek enciklopédiája. A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája | Rácz János
24. Magyar nyelv. Szintek, síkok, hálózatok (magyar nyelvtankönyv érettségire) | Gaál Edit
25. Retró szótár. Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig (Újra kapható) | Burget Lajos
26. Zsuzsi néni illemtankönyve. Örök értékek nyomában (Újra kapható) | Gedényi Zsuzsanna
27. Semmelweis, az anyák megmentője. A legnagyobb magyar orvos életregénye | Theo Malade
28. Báró Eötvös József igéi | Tringl László (szerk.)
29. Keresztnevek. A legfontosabb tudnivalók a leggyakoribb nevekről | Fercsik E., Raátz J.
30. Találós kérdések. 1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény | Vargha Katalin
31. Meseszótár. 1400 régi, népies szó és népmesei szófordulat magyarázata példamondatokkal (2018. évi újdonság) | Zsák Éva Indira, Petróczi Andrea
32. 3 mesekönyv együtt: Fundi óvodába megy + Fundi és a kézmosás + Fundi kirándulni megy | Ambrus Izabella, Horváth Ágnes
33. Shakespeare-mesék. Három mese angolul és magyarul nyelvtanulóknak | Charles és Mary Lamb
34. Fordítókalauz. Hogyan igazodjunk el az angol nyelvű jogi és európai uniós szövegek útvesztőjében? | Várnai Judit Sz., Mészáros Andrea É.
35. Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal (2018. évi újdonság) | Rónay Ágnes
36. Magyar-angol szólásszótár. 1555 magyar szólás angol megfelelője példamondatokkal (2018. évi újdonság) | Nagy György
37. Angol-magyar beszédfordulatok. 1200 szituációs kifejezés példamondatokkal a mindennapi társalgás nyelvéből (Újra kapható) | Náray-Szabó Márton
38. Angol-magyar szókincsbővítő szinonimaszótár. 2750 angol szó 10500 szinonimája magyar megfelelőkkel | Tóth Róbert, Tukacs Tamás
39. Túlzásba vitt német szavak. A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar–német szótára (2018. évi újdonság) | Friederike Megyery, Székely Gábor
40. Francia-magyar beszédfordulatok. 1200 kifejezés a mindennapi társalgás nyelvéből | Náray-Szabó Márton
41. Magyar-orosz alapszótár | Guszkova A., H.Tóth I.
42. Latin-magyar alapszótár | Goreczky Zsolt
43. Kínai-magyar alapszótár | P. Szabó József
44. Top 2000 magyar szó. A 2000 legfontosabb magyar szó angolul, példamondatokkal | Kiss Zsuzsanna
45. Top 2000 német szó. A 2000 legfontosabb német szó példamondatokkal (2018. évi újdonság) | Kalmár Éva Júlia
46. Top 2000 olasz szó. A 2000 legfontosabb olasz szó példamondatokkal
(2018. évi újdonság) | Ágnes Bánhidi Agnesoni
47. 3 kifestő együtt: Magyarországi lepkék kifestőkönyve + A világ lepkéinek kifestőkönyve + Magyar virágok kifestőkönyve | Horváth Ágnes (szerk.)
48. 4 kifestő együtt: Magyar motívumok kifestőkönyve + Kalocsai motívumok kifestőkönyve + Székely motívumok kifestőkönyve + Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve | Horváth Ágnes (szerk.)


A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó könyvtárak által megpályázott könyvek árának felét 3,5 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon működő iskolai, községi, városi, megyei könyvtár és egyéb könyvtári, kistérségi ellátást és mozgókönyvtári szolgáltatást nyújtó intézmény.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Pályázati áron legalább 15.000 Ft értékben szótárak, könyvek beszerzése a TINTA Könyvkiadó könyveiből. Egy könyvtár 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet.

A pályázat időtartama
A Wekerle Sándor 2017. évi könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2018. október 8-tól 2018. november 16-ig nyújtható be pályázat.

A pályázat lebonyolítása
A könyvtár a pályázatba bevont könyvek, szótárak közül az arra rendszeresített pályázati űrlapon megrendel pályázati áron legalább 15.000 Ft értékű kiadványt. A kitöltött pályázati űrlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2018. november 23-ig elküldi a megrendelt kiadványokat, elhelyezve a csomagban a számlát. A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó vállalja.


Budapest, 2018. október 1.

Kiss Gábor
Lőrincze Lajos-díjas igazgató-főszerkesztő,
az MTA Szótári Munkabizottságának tagja

Webáruház készítés